Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Trennbare Verben


Trennbare Verben. aufräumen= συμμαζεύω =>  Peter räumt auf. aufstehen= σηκώνομαι => Tina steht auf. einkaufen= ψωνίζω => Kurt kauft ein.

Andere Präsentationen von … anschauen Aldrik Heiden

Λεξιλόγιο:
Vorsilbe=πρόθεμα
trennbare Vorsilbe = χωριζόμενο πρόθεμα
(τα χωριζόμενα προθέματα τονίζονται στο πρόθεμα)
abholen= παω και παίρνω
anfangen= ξεκινάω
aufräumen= συμμαζεύω
ausgehen= βγαίνω εξω
beibringen= μαθαίνω (σε καποιον κάτι)
einkaufen= ψωνίζω
festhalten= κρατάω γερά
mitkommen= έρχομαι μαζί
vorhaben= σκοπεύω να κάνω
weiterfahren= συνεχίζω την πορεία μου
zusammenleben= ζω μαζί
u.a.
untrennbare Vorsilbe= μη χωριζόμενο πρόθεμα
(τα μη χωριζόμενα προθέματα δεν τονίζονται στο πρόθεμα)
bekommen= λαμβάνω
empfehlen= συνιστώ
entscheiden= αποφασίζω
erklären=εξηγώ
gefallen= αρέσει
verkaufen= πουλάω
zerstören= καταστρέφω