Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Deutsch ein Hit 1 - Lektion 7, Wortschatz

Για να μάθετε το λεξιλόγιο του κεφαλαίου 7 πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://quizlet.com/72138501/deh1-lektion-7-wortschatz-flash-cards/

Για εξάσκηση στην ορθογραφία πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://quizlet.com/72138501/speller

Για να κάνετε το τεστ:
http://quizlet.com/72138501/test

Για να κάνετε επανάληψη με καρτέλες:
http://quizlet.com/72138501/flashcards