Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Die Uhrzeit

https://www.youtube.com/watch?v=27ZsFn09pQs


Η ανεπίσημη ώρα -  (Die unoffizielle Uhrzeit)
Χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη

 (umgangssprachlich).


Πρώτα λέμε τα λεπτά και μετά την ώρα:
z.B.
02:00 → Es ist zwei
02:05 → Es ist fünf nach zwei
02:10 → Es ist zehn nach zwei
02:15 → Es ist Viertel nach zwei
02:20 → Es ist zwanzig nach zwei
02:25 → Es ist fünf vor halb drei
02:30 → Es ist halb drei
03:35 → Es ist fünf nach halb vier
03:40 → Es ist zwanzig vor vier
03:45 → Es ist Viertel vor vier
03:50 → Es ist zehn vor vier
03:55 → Es ist fünf vor vier