Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

Im Supermarkt Άκουσε τον διάλογο και βάλε τις προτάσεις στη σωστή σειρά


Trennbare Verben - Χωριζόμενα ρήματα

Είναι σύνθετα. Χωρίζονται όταν αρχίζουν από ab-, an-, auf-, aus-, ein-, mit-, her-, vor-, zu-, zurück-:
1η λέξη          2η λέξη
einkaufen= ψωνίζω
mitkommen= έρχομαι μαζί
mitnehmen= παίρνω μαζί
aufstehen σηκώνομαι
fernsehen= βλεπω τηλεόραση

Η 2η λέξη δεύτερη, η πρώτη τελευταία
einkaufen: Ich kaufe oft im Supermarkt ein.
mitkommen: Ich gehe einkaufen. Kommst du mit?
mitnehmen: Carmen nimmt Schokolade nach Spanien mit.
aufstehen: Er steht immer um 7:00 Uhr morgens auf.

Προσοχή!!!
Όταν έχουμε Modalverb, τότε το χωριζόμενο πάει στο τέλος της πρότασης σε απαρέμφατο

fernsehen:
 Maria sieht immer um vier Uhr nachmittags fern.
 Maria möchte immer um vier Uhr nachmittags fernsehen.Präsens: einkaufen

Ich kaufe Wiener Würstchen ein
Du kaufst Wiener Würstchen ein
Er/Sie/Es kauft Wiener Würstchen ein
Wir kaufen Wiener Würstchen ein
Ihr kauft Wiener Würstchen ein
Sie kaufen Wiener Würstchen ein 

Ich gehe in den Supermarkt mit
Du gehst in den Supermarkt mit
Er/Sie/Es geht in den Supermarkt mit
Wir gehen in den Supermarkt mit
Ihr geht in den Supermarkt mit
Sie gehen in den Supermarkt mit

Περισσοτερα για τα χωριζόμενα :http://bgermanika.blogspot.com/search/label/trennbare%20Verben

Παραθετικά επιθέτων Komparation der Adjektive
Θετικός βαθμός
Positiv Συγκριτικός βαθμός
Komparativ Υπερθετικός βαθμός Superlativ
Ο συγκριτικός βαθμός σχηματίζεται με την κατάληξη -er και ο υπερθετικός με το am και την κατάληξη -sten.
billig billiger am billigsten


Ιδιαιτερότητες
α) Τα μονοσύλλαβα επίθετα με a, o, u παίρνουν Umlaut και στους δύο βαθμούς.
warm wärmer am wärmsten
β) επίθετα σε -d, -t, -s, -ss, -sch, -ß, -z παίρνουν στον υπερθετικό κατάληξη -esten για λόγους ευφωνίας.
heiß heißer am heißesten

Εξαίρεση αποτελεί το groß – am größten και τα επίθετα σε -isch, π.χ. romantisch – am romantischsten.

γ) επίθετα σε -el, -er χάνουν στο συγκριτικό βαθμό το -e- πριν το l ή το r.
teuer teurer teuersten

Περισσότερα για παραθετικά:
http://bgermanika.blogspot.com/search/label/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%84%CF%89%CE%BD

Δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις
Carmen möchte Wiener Würstchen.        Sie mag Wiener Würstchen.
Carmen möchte Wiener Würstchen, weil sie          Wiener Würstchen mag.