Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Verben wie korrigieren Seite 94

korrigieren=διορθώνω
verpassen= χάνω (λεωφορείο, μάθημα),
feiern=γιορτάζω,
frühstücken= παίρνω πρωινό,
wecken=ξυπνώ,
kennen=γνωρίζω,
wiederholen=επαναλαμβαίνω,
verstehen=καταλαβαίνω,
bringen=φέρνω,
quatschen= κανω χαζομάρες,
bleiben=μένω, παραμένω


Να συμπληρώσετε τα παραπάνω ρήματα στα κενά:
1. Herr Lübke ..................... die Tests.
2. Auf dem Schulhof ........................ wir in der Pause.
3. Du ........................ die Frage nicht!
4. Ihr .................... den Hund zum Tierarzt.
5. Er ................ bis 15:00 Uhr in der Schule.
6. .....................ihr den Phyzsiklehrer?