Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

So sieht mein Tag aus! (Lektion 6 - Hörverstehen)

So sieht mein Tag aus!

Άκουσε το κείμενο εδώ και αντιστοίχισε τις ώρες: