Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Das deutsche Essen heute_ AB S.84


Wortschatz -Λεξιλόγιο
anders= διαφορετικά
die Veränderung, -en= η αλλαγή
das Lebestil, -e= ο τρόπος ζωής
beeinflussen= επηρεάζω
einnehmen (ich nehme ... ein, du nimmst ...ein, er-sie-es nimmt ein, wir nehmen ... ein, ihr nehmt ein, sie/Sie nehmen ... ein)= εδώ: τρώω
wird abgelöst= αντικαθίσταται
der Franzose, -en= γάλλος
der Italiener, -= ιταλός
der Grieche, -n= έλληνας
sich für etwas Zeit nehmen= πάω με την ησυχία μου
üblich= συνηθισμένο
es ist üblich= συνηθίζεται
viel-mehr-am meisten= πολύ- περισσότερο- πιο πολύ από όλα
nicht mehr= όχι πια
die meisten Deutschen= οι περισσότεροι γερμανοί
leicht= εύκολο
gesund=υγιεινό
ausländisch= ξένο, από το εξωτερικό
das Gericht,-e= φαγητό, πιάτο
die Pizza,-s= πίτσα
die Nudeln, -n= μακαρόνι, ζυμαρικό
die Großstadt, -''e= μεγαλούπολη
die Kleinstadt, -''e= μικρή πόλη
italienisch= ιταλικός
der Stand, -''e= εδώ: καντίνα, παγκος που πουλάει φαγητό
türkisch= τούρκικος
die Spezialität, -en= σπεσιαλιτέ
griechisch=ελληνικός
asiatisch=ασιατικός
spanisch= ισπανικός
ankreuzen= σταυρώνω
ebefalls= επίσης
viele= πολλοί
die Information, -en= πληροφορία
interviewen= παίρνω συνέντευξη
interessieren= ενδιαφέρω
von wem?= από ποιον;

Online Übung:
Das Essen in Griechenland heute